Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › Základní informace  › O ústavu  › Struktura ústavu  › dozorci-rada-ujc-usneseni

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 30. dubna 2012

  1. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., projednala a vzala na vědomí výroční zprávu a výrok auditora k hospodaření a účetnictví ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2011 bez věcných připomínek a pověřila předsedu, aby o tom informoval Radu ÚJČ AV ČR, v. v. i.
  2. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o rozpočtu ÚJČ AV ČR, v. v. i., na r. 2012.
  3. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2011.
  4. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se v tajném hlasování vyjádřila k manažerským schopnostem ředitele ve vztahu k pracovišti a pověřila předsedu, aby výsledky hlasování předal místopředsedovi AV ČR za III. VO.

 

PhDr. Jiří Beneš, v. r.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.