Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › Základní informace  › O ústavu  › Struktura ústavu  › dozorci-rada-ujc-usneseni

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 9. prosince 2009

1. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ověřila hlasování per rollam o návrhu auditora pro ověření účetní uzávěrky ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2009.
 
2. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informace o čerpání rozpočtu ÚJČ AV ČR, v. v. i., v r. 2009 a výhledech financování v r. 2010.
 
3. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o změně předsedy DR ÚJČ AV ČR, v. v. i., a poděkovala svému dosavadnímu předsedovi za jeho práci.
 
 
PhDr. Martin Steiner, v. r.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.