Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › Základní informace  › O ústavu  › Struktura ústavu  › dozorci-rada-ujc-usneseni

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 28. května 2009

1. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomívýroční zprávu a výrok auditora k hospodaření a účetnictví ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2008 bez věcných připomínek a pověřila předsedu, aby o tom informoval Radu ÚJČ AV ČR, v. v. i.
 
2. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informace o rozpočtu ÚJČ AV ČR, v. v. i., na r. 2009.
 
3. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválilazprávu o činnosti Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2008.
 
 
PhDr. Martin Steiner, v. r.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.