Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › Základní informace  › O ústavu  › Struktura ústavu  › dozorci-rada-ujc-usneseni

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 14. května 2008

Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomívýroční zprávu a výrok auditora k hospodaření a účetnictví ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2007 bez věcných připomínek a pověřila předsedu, aby o tom informoval Radu ÚJČ AV ČR,   v. v. i.

2. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informace o rozpočtu ÚJČ AV ČR, v. v. i., na r. 2008.
3. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informace o vybraných kapitolách pracovního řádu ÚJČ AV ČR, v. v. i.
4. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala se znepokojením na vědomí informaci o vložení budovy ve Valentinské 1 do vlastnictví Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., a upozornila na problémy, jež z tohoto rozhodnutí vyplývají pro zajištění jak dalšího rozvoje budovy, tak i dalšího působení a rozvoje ÚJČ AV ČR, v. v. i.
5. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se v tajném hlasování vyjádřila k manažerským schopnostem ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i., ve vztahu k pracovišti a pověřila předsedu, aby výsledek hlasování předal místopředsedovi AV ČR odpovědnému za koncepční a vědecko-organizační otázky pracovišť 7.-9. sekce.
 
  
PhDr. Martin Steiner, v. r.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.