Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › Základní informace  › O ústavu  › Struktura ústavu  › dozorci-rada-ujc-usneseni

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 10. prosince 2007

1. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., souhlasí se smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi ARÚ AV ČR, v. v. i., a ÚJČ AV ČR, v. v. i., a se smlouvou o bezplatném užívání nebytových prostor mezi AV ČR a ÚJČ AV ČR, v. v. i. Ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi ÚČL AV ČR, v. v. i., a ÚJČ AV ČR, v. v. i., žádá předložit údaje ke způsobu výpočtu provozních nákladů.
2. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informace o vnitřním mzdovém předpisu ÚJČ AV ČR, v. v. i., o připravovaném pracovním řádu ÚJČ AV ČR, v. v. i., a o čerpání rozpočtu na r. 2007.
3. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí zprávu o problematice finančního zabezpečení výuky v kabinetu studia jazyků a doporučuje ji předložit Ekonomické radě AV ČR.
 
PhDr. Martin Steiner, v. r.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.