Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › Základní informace  › O ústavu  › Struktura ústavu  › dozorci-rada-ujc-usneseni

snesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 18. června 2007

1. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., projednala připomínky k jednacímu řádu dozorčí rady a schválila jeho konečné znění.
2. Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., souhlasí se smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi ÚACH AV ČR, v. v. i., a ÚJČ AV ČR, v. v. i. Pokud jde o ostatní smlouvy, souhlasí se záměrem je uzavřít.
 
PhDr. Martin Steiner, v. r.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.