Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Prohlášení o přístupnosti


Posláním internetových stránek Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je přinášet všem uživatelům důležité a aktuální informace o tomto pracovišti.
Internetové stránky se řídí metodickými pokyny Ministerstva informatiky ČR (Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu), normami  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) a metodickými pokyny „Blind Friendly Web“(projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých).
Obsah portálu je kódován pomocí syntaxe XHTML 1.0 Transitional, grafická podoba je vytvářena pomocí kaskádových stylů (CSS) dle konsorcia W3C, portál dodržuje syntaktickou i sémantickou správnost. Rozsah textů je definován tak, aby jejich grafická podoba mohla být jednoduše zvětšována či zmenšována pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů (například při stisknuté klávese CTRL + posun kolečka myši).
Nedílnou součástí webové prezentace Ústavu pro jazyk český je rovněž  CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky lze bez jakýchkoliv omezení vytisknout standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, pomocí klávesové zkratky Ctrl + P  či přes menu Soubor – Tisk).
Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami (formou alternativního obsahu).
 
Kontakt na technického správce portálu

Pokud v našem webovém portálu naleznete cokoliv, co neodpovídá požadavkům přístupnosti, informujte nás prosím, abychom mohli tyto nedostatky co nejdříve odstranit.