Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dle zákona č. 106/1999 Sb. se poskytují informace o činnosti Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., jakožto veřejné instituce (dle § 2 odst. 1 zákona). Žádné informace v tomto ujednání o poskytování informací se nevztahují na zpracování ani poskytování vědeckých stanovisek, posudků, doporučení, ani na jiné podobné informace. Dle zákona č. 106/1999 Sb. není ani možné žádat informace související s řešením právních případů či informace, které se týkají konkrétních právních řízení před soudy, správními orgány nebo jinými orgány veřejné moci.
 
Název povinného subjektu: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Právní forma: Veřejná výzkumná instituce
 
Důvod a způsob založení:
Zřizovatel: Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Další informace o založení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. naleznete zde.
 
Organizační struktura:
Informace o organizační struktuře Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., naleznete zde.
 
Kontaktní spojení:
Kontaktní poštovní adresa: Letenská 4/123, 118 51 Praha 1
Telefon: +420 257 533 756
Fax: +420 257 531 761
WWW: www.ujc.cas.cz
Adresa e-podatelny: ujc@ujc.cas.cz
 
Případné platby lze poukázat na bankovní účet Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vedený u Raiffeisenbank, č. účtu 98765430/5500
 
IČ: 683 78 092
DIČ: CZ68378092
 
Dokumenty
Výzkumné záměry: Seznam výzkumných záměrů naleznete zde.
 
Žádost o informace
Žádost o informace lze podat poštou, elektronickou poštou, faxem nebo telefonicky na adresy a čísla uvedená v tomto dokumentu.
 
Příjem žádostí a dalších podnětů
Žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat způsoby uvedenými v tomto dokumentu.
Opravné prostředky
O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace rozhoduje ředitel ústavu, který o svém rozhodnutí informuje dozorčí radu.
 
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy:
Při vyřizování žádosti o informace Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vzhledem k tomu, že ústav má vlastní právní subjektivitu a zejména není státním orgánem nebo organizací, se na rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 citovaného zákona) nebo na rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (§16a citovaného zákona) nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Výroční zprávu naleznete zde.