Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Soudní znalectví – osobní jména

 

 
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je subjekt zapsaný v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, který dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Má pravomoc vystavovat znalecké posudky v oboru školství a kultura s rozsahem znaleckého oprávnění jazykověda – ověřování podob jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů. Tato činnost se provádí v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Znalecké posudky se vyhotovují pouze písemně a zasílají se doporučeným dopisem na dobírku (nikoliv e-mailově nebo telefonicky), proto žadatele prosíme o sdělení poštovní adresy. Pro eventuální upřesnění dotazu a případné konzultace s tazateli prosíme i o sdělení jejich telefonního čísla. Teprve poté se budeme moci žádostí zabývat.
Vydání posudku je vždy zpoplatněno, ceny se v současnosti – v závislosti na náročnosti zpracování posudku – obvykle pohybují mezi 600 a 1100 Kč; k této částce je třeba připočítat DPH a poštovné. Celkovou částku žadatel zaplatí při převzetí dopisu.
Upozorňujeme, že pokud dojdeme k závěru, že naše zákony pozitivní vyřízení žádosti neumožňují, bude znalecký posudek negativní.
 
Kontakty:
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
oddělení onomastiky
Valentinská 1
116 46 Praha 1
tel. 225 391 457, 225 391 466-467