Oddělení gramatiky

 

Kontakt:

 

Letenská 123/4
118 00 Praha 1
 

Čím se v oddělení zabýváme: 

 

Činnost oddělení gramatiky se zaměřuje především na tyto oblasti:

 

  • komplexní popis gramatického systému češtiny,
  • analýza slovesné sémantiky,
  • výzkum gramatických kategorií,
  • metodologie gramatického popisu jazyka,
  • nepevnost současné gramatické normy.

 

Materiálovou základnou výzkumu jsou synchronní korpusy Českého národního korpusu. Korpusová data interpretujeme z hlediska kvalitativního (významového) i kvantitativního (frekvenčního).

 
 

Na čem pracujeme:


Velká akademická gramatika spisovné češtiny

 

V oddělení gramatiky vzniká čtyřsvazková Velká akademická gramatika spisovné češtiny, jejímž editorem je F. Štícha. Vzniká ve spolupráci pracovníků oddělení gramatiky a odborníků z domácích i zahraničních univerzitních pracovišť. Dílo je rozvrženo takto:


I. Morfologie. Část 1. Slovní druhy / Tvoření slov (kniha vyšla v r. 2018 v nakladatelství Academia)
II. Morfologie. Část 2. Morfologické kategorie / Flexe (kniha vyšla v r. 2022 v nakladatelství Academia)
III. Syntax. Část 1. Syntagma / Věta / Souvětí
IV. Syntax. Část 2. Text / Modalita (na obou syntaktických dílech se momentálně pracuje)

 

 

Výzkum slovesné sémantiky a vidu
 

Výzkum je zaměřen především na tyto jevy: slovesný vid, presupozice, negace, modalita, reflexivita a reciprocita, a to samostatně i v jejich vzájemném působení, z hlediska teoretického i empirického (jedno od druhého nelze odtrhovat). Výsledky výzkumu postupně publikujeme v časopiseckých studiích a monografiích.
V roce 2020 byla jako hlavní výstup grantového projektu Příčiny vidové nepárovosti v češtině (GA ČR, reg. č. 16-19561S) publikována monografie Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině (editor L. Veselý), kterou připravili pracovníci oddělení gramatiky společně s kolegy z jiných pracovišť.
 

 
 

Pracovníci:

  

e-mail: vvesely at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 428

 

PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.  person.png ASEP BČL

e-mail: o.blaha at ujc.cas.cz

tel: +420 225 391 429

 

Mgr. Lucie Kopáčková, Ph.D. (dočasně nepřítomná) person.pngBČL

e-mail: kopackova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 432

 

Mgr. Aksana Schillova  person.png BČL
e-mail: a.schillova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 432

 

Mgr. Jakub Sláma person.png ASEP BČL
e-mail: slama at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 414

 

doc. PhDr. František Štícha, CSc. person.png ASEP BČL

e-mail: sticha at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 430

 

Mgr. Luboš Veselý, Ph.D. person.png ASEP BČL

e-mail: vesely at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 428     

  

doc. PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. person.png ASEP BČL

e-mail: vondracek at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 431