Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Zdeněk Tyl

 

Daniel-Adam-z-Veleslavina_1546_1599.jpg
Tyl, Zdeněk (1913-2008), bohemista, klasický filolog, lexikograf, editor, bibliograf, žák bohemistů E. Smetánky a M. Hýska a klasických filologů A. Salače a B. Ryby.
V letech 1937-45 působil jako středoškolský pedagog a v období1945-49 v referátu pro latinský jazyk na zemské školní radě. Roku 1949 byl B. Havránkem povolán do Ústavu pro jazyk český, kde bylo jeho úkolem obnovit práci na bibliografii české lingvistiky. Od roku 1956 po 11 let vedl oddělení pro dějiny jazyka a autorsky i redakčně se podílel na zpracování Staročeského slovníku (písmena N-P). Shromáždil rozsáhlý materiál pro přípravu slovníku češtiny doby střední. Byl redaktorem Slovníku středověké latiny v českých zemích. Jako editor připravil k vydání několik děl staročeské literatury a v 50. letech několik literárních děl pro edici Národní knihovna.
Je zakladatelem české moderní lingvistické bibliografie, kterou v Ústavu pro jazyk český vydával ve formě ročenek v letech 1955-83 (Bibliografie české lingvistiky) a shromáždil bibliografický materiál za léta 1936-45 (v rukopise). V letech 1963-99 přispíval českými a slovenskými materiály do mezinárodní lingvistické bibliografie vydávané v Nizozemí (Bibliographie linguistique). Záznamy z české lingvistiky zpracovával pro tři ročníky (1964-65 a 1968) britské bibliografie Year’s Work in Modern Language Studies  a na přelomu 70. a 80. let 20. století též pro slavistickou bibliografii publikovanou v polském časopise Rocznik Slawistyczny.
 

 

 

Nejdůležitější díla:

Staročeský slovník, sešit 1-26. Praha 1968-2008.

Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 1-17. Praha 1977-1999.

Bibliografie české lingvistiky. Praha 1955-83.

 

Zdroje:

 

 

Odkazy:

Kraus, Jiří, 1993. Stručně k letošním lingvistickým výročím. Naše řeč 5,

Nedvědová, Milada. 1988. K pětasedmdesátinám Zdeňka Tyla. Listy filologické 3.

Nováková, Marie.1983. Dvojí jubileum české bibliografie. Naše řeč 3. S. 142-145

Nováková, Marie. 2008. Zdravice Zdeňku Tylovi. Slovo a slovesnost 4. S. 315-316.