Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Stich Alexandr

 

Alexandr-Stich_1934_2003.jpg

STICH, Alexandr (1934–2003). 1952–57 vystudoval češtinu a ruštinu na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ročním učitelském působení na střední škole byl r. 1958 přijat do akademického Ústavu pro jazyk český v Praze. PhDr., CSc. R. 1980 byl nucen z politických důvodů odejít z pracoviště; našel uplatnění v nakladatelství Československý spisovatel jako korektor, editor a redaktor. V r. 1990 přijat na katedru českého a slovenského jazyka na filozofické fakultě UK v Praze; 1991 se habilitoval, 1992 byl jmenován profesorem pro obor český jazyk. Vědecky byl činný jako jazykovědec i literární historik, editor i textolog. Byl to duchaplný teoretik oboru, jejž chápal interdisciplinárně, i pilný pracovník heuristický, věnující se pracovně náročnému soupisu tisků a rukopisů 17. a 18. stol. v našich archivech a knihovnách. Položil nové základy filologicky barokologického bádání. Proslul jako oblíbený vysokoškolský učitel, účastnil se tvorby studijních textů vysokoškolských i středoškolských učebnic.

 

  

 

 

Nejdůležitější díla:
 
Variation in Language: Code Switching in Czech as a Challenge for Sociolinguistics. Amsterdam, 1992. (spoluautor)
Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi (lingvoliterární studie). Praha, 1996.
Jazykověda – věc veřejná. Praha, 2004.

 

 
 
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 
 
Odkazy:
 
Chromý, Jan. 2006. Alexandra Sticha Jazykověda – věc veřejná. Naše řeč 89/1.
 
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení