Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Emil Smetánka

 

Emil-Smetanka_1875_1949.jpg

SMETÁNKA, Emil (1875–1949). Žák a nástupce Gebauerův na stolici českého jazyka na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jeden z prvních doktorů Karlovy univerzity pro obor „moderní filologie“ (1901), habilitovaný r. 1904. Jeho nepříliš rozsáhlé publikované vědecké dílo v oboru filologické a jazykovědné bohemistiky neslo všechny znaky Gebauerovy školy – smysl pro detail, úzkostlivou filologickou akribii i kritičnost ve vztahu k literatuře předmětu. V meziválečném období se Smetánka pracovně angažoval v pravopisné komisi a jako tvůrce nové odborné terminologie na úseku medicíny, práva, vojenství, sportu i v přípravách a redakci Příručního slovníku jazyka českého. Vydávání Gebauerova Slovníku staročeského, které započal před první světovou válkou, už nedokončil.

 

  

 

 

  

Nejdůležitější díla: 
Československé hláskosloví (Konsonantismus). Praha, 1908.
Československé hláskosloví (Vokalismus). Praha, 1909.
Tschechische Grammatik. Berlin, 1914.
Tvary slovenské v jazyce česko-slovenském. Praha, 1920.
Československé časování. Praha, 1924.

 

 
 
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 
 
Odkazy: 
Šmilauer, Vladimír. 1975. Před sto lety se narodil prof. Emil Smetánka (14. X. 1875). Naše řeč 58.
 
 
 
 
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení