Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

František Ryšánek

 

Frantisek-Rysanek_1899_1943.jpg

RYŠÁNEK, František (1877–1969). Absolvent pražské filozofické fakulty, žák Gebauerův. Působil jako středoškolský učitel, r. 1922 se na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze habilitoval pro starší českou literaturu. R. 1926 byl jmenován profesorem „československé filologie“ na univerzitě v Bratislavě, r. 1939 převeden na Masarykovu univerzitu v Brně (ale jen nominálně), od r. 1945 působil na univerzitě v Praze; též pracovník akademického Ústavu pro jazyk český a vedoucí jeho oddělení pro dějiny jazyka. Člen Československé akademie věd. Byl to snad nejvýraznější reprezentant „filologické metody“ v české meziválečné bohemistice: výzkum (starší) literatury byl u něho pevně spjat s bádáním o jazyce a naopak. V jeho vědeckém díle jsou zastoupeny edice starších českých literárních památek, práce textově kritické a heuristické, z jazykovědných pak příspěvky k historické české mluvnici, lexikologii a etymologii.

 

  

 

 

Nejdůležitější díla: 
Strahovské zlomky štítenské. List Pelagiův Demetriadě v překladu Tomáše Štítného. Bratislava, 1930.
Klementinské zlomky nejstarších českých legend. Praha, 1959.
Štítný ze Štítného, T.: Sborník vyšehradský – Úvod a text. Praha, 1960.
Štítný ze Štítného, T.: Sborník vyšehradský – Slovník. Praha, 1969. (spolu s J. Daňhelkou)

 

 
 
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 
 
Odkazy:
Hodura, Kvido. 1940. Akademik František Ryšánek osmdesátiletý. Naše řeč 40.

Havránek, Bohuslav. 1962. 85 let seniora bohemistiky akademika Fr. Ryšánka. Naše řeč 45

 
 
 
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení