Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Igor Němec

 

Igor_Nemec_1924_2005.jpg
NĚMEC, Igor (1924–2005). Vystudoval češtinu a slovanskou filologii na filozofické fakultě Univerzity Karlovy mj. u B. Havránka, V. Šmilauera, indoevropeistickou nástavbu u V. Machka v Brně. PhDr., DrSc. Celoživotně člen oddělení pro dějiny českého jazyka v akademickém Ústavu pro jazyk český v Praze, od 1967 jeho organizační vedoucí. Počátkem 80. let z politických důvodů předčasně penzionován. Po 1989 působil souběžně krátkou dobu též na filozofické fakultě pražské univerzity jako externí pracovník. Vyvíjel intenzívní činnost vědecky organizační a redakční; byl mj. členem lexikologicko-lexikografické komise při Mezinárodním komitétu slavistů. Vědecky pracoval jako jazykovědný historik v slovanské komparatistice a zvláště bohemistice na úseku gramatiky, slovotvorby a lexikologie (i etymologie). Podstatným způsobem se podílel na vytvoření koncepce Staročeského slovníku a byl spoluautorem a spoluredaktorem těch sešitů, které dosud vyšly. Přispíval k rozvoji oboru nejen konkrétními výklady jazykového materiálu, ale také obecnějšími úvahami teoretickými a metodologickými, v nichž usiloval o nalezení principů pro systémovou analýzu slovní zásoby v duchu pražského strukturalismu. Autor četných prací popularizačních. Patřil k významným tvůrčím osobnostem historické bohemistiky a slavistiky v druhé polovině 20. století a v prvních letech 21. století.

Elektronická verze Staročeského slovníku je součástí Vokabuláře webového, který připravilo oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český.

 

  

 

 

Nejdůležitější díla: 
Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha, 1968.
Staročeský slovník, sešit 1–25. Praha, 1968–2004.
Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.
Slova a dějiny. Praha, 1980. (spoluautor)
Manuál lexikografie. Praha, 1995. (spoluautor)

 

 
 
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 
 
Odkazy:
 
Pečírková, Jaroslava. 1984. K šedesátinám Igora Němce. Naše řeč 67.
 
 
 
 
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení