Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Václav Machek

 

Vaclav-Machek_1894_1965.jpgMACHEK, Václav (1894–1965). Vystudoval na filozofické fakultě v Praze klasickou filologii, bohemistiku a u Josefa Zubatého a Oldřicha Hujera též indoevropeistiku. Po získání doktorátu (1921) pokračoval dva roky ve studiích v Paříži u Antoinea Meilleta. Poté působil jako středoškolský profesor na Slovensku, v letech 1929–31 byl členem akademického pracoviště Slovníku jazyka českého v Praze. Roku 1931 se habilitoval v Brně a zůstal na tamější filozofické fakultě jako docent a posléze profesor srovnávacího jazykozpytu indoevropského. Po léta byl vedoucím katedry starověké kultury, pak slavistiky; 1952–54 zastával funkci proděkana fakulty. Člen České akademie věd a umění a Královské České společnosti nauk, po vzniku Československé akademie věd od r. 1953 byl jejím členem korespondentem. Člen redakčních rad několika odborných časopisů. Vědecky byl činný na poli srovnávací jazykovědné indoevropeistiky v celé její šíři, zejména však z aspektu slavistického. Vedle prací o tvoření slov se věnoval etymologii a výkladu slov, posléze ve velké syntéze. Metodologicky navazoval na své vysokoškolské učitele; vedle toho byl ovlivněn „francouzskou školou“ a směrem „Wörter und Sachen“. Za primární pokládal hledisko věcné a sémantické a koncedoval často různé hláskové procesy „nepravidelné“; uplatňoval zřetel k expresívní stránce zkoumaných jevů.
Václav Machek stál u zrodu etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český. Toto oddělení v současné době připravuje souborné vydání časopiseckých statí Václava Machka spolu s kompletní bibliografií. Jeho etymologický slovník češtiny je nejrozsáhlejším dílem svého druhu.

  

Nejdůležitější publikace Václava Machka:
Studie o tvoření výrazů expresivních. Praha, 1930.
Recherches dans le domaine du lexique balto-slave. Brno, 1934.
Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954.
Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968 (2., opravené a doplněné vydání slovníku z r. 1957) + reprinty (1971, 1997, 2010)

  

Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.

  

Odkazy:
Janáček, Karel. 1954. Václav Machek šedesátníkem . Naše řeč 9–10.
Janyšková, Ilona. 2010. Etymolog Václav Machek . Akademický bulletin 5.