Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

František Štěpán Kott

 

Frantisek-Stepan-Kott_1825_1915.jpg
KOTT, František Štěpán (1825–1915). Na univerzitě v Praze dokončil právnická studia (1850) a v r. 1853 studia klasické filologie. Byl poté učitelsky činný na středních školách. V r. 1885 odešel do výslužby a byl vyznamenán Záslužným zlatým křížem s korunou. Od r. 1890 řádný člen České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, od r. 1898 mimořádný člen Královské české společnosti nauk. Odborně se zprvu věnoval klasické filologii a překladům z latiny, postupně pak přešel zcela k vědecké práci jazykovědně bohemistické jako významný lexikograf.

Jeho nejvýznamnějším dílem je pětidílný česko-německý frazeologický slovník (1878–1893), ke kterému později vyšly obsáhlé doplňky (1896). Slovník obsahuje nejen nebývalé množství českých frazeologických obratů a jejich německých ekvivalentů, ale také řadu lidových a nářečních výrazů, technických termínů, synonym, toponym, cizích jmen a jejich skloňování, etymologických výkladů, celou českou gramatiku ve slovníkové podobě, mnoho pořekadel a přísloví apod.

 

  

 

 

Nejdůležitější díla:

Příspěvky k česko-německému slovníku zvláště grammaticko-fraseologickému . Praha, 1896.
Dodatky k Bartošovu Dialektickému slovníku moravskému . Praha, 1910.

 

 
 
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 

 

 
 
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení