Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Jan Amos Komenský

 

Jana-Amos-Komensky_1592_1670.jpg
 KOMENSKÝ (COMENIUS), Jan Ámos (1592–1670). Rodák z jižní Moravy. V letech 1610–12 studoval na univerzitě v Herbornu, 1613–14 v Heidelberku. Po návratu do vlasti byl činný jako učitel a věnoval se organizování církevního života Jednoty bratrské; r. 1632 se stal jejím seniorem. Za třicetileté války často měnil místo pobytu (na Moravě, v Čechách, v Lužici); r. 1628 byl nucen emigrovat a procestoval velkou část Evropy (Polsko, Holandsko, Anglii, Švédsko, Německo a Maďarsko). Zanechal mimořádně rozsáhlé literární dílo obsahující (hlavně latinsky, ale i česky psané) spisy náboženské (teologické, katechetické, biblicky exegetické, sbírky kázání a duchovních písní apod.). Jako filozof byl zastáncem a propagátorem snah pansofických a irenistických. Nejvíce však proslul svými díly didaktickými a pedagogickými, jako reformátor školství a učebnic. Odtud pramenil i jeho zájem o češtinu jako jazyk mateřský a o teorii jazyka vůbec.
Z lingvistického hlediska jsou zajímavé především tři velké okruhy okruhů zájmů Komenského: úvahy o mezinárodním jazyce, práce na monumentálním slovníků češtiny a konečně jeho teorie a praxe vyučování cizím jazykům. Otázkou mezinárodního univerzálního jazyka se zabývá ve spisu Panglottie (česky 1966), ve které uvádí, proč a jak by měl takový jazyk sestaven, a podává i konkrétní návrhy týkající se fonetiky, gramatiky a slovní zásoby. Komenský více než čtyřicet let pracoval na svém monumentálním slovníku češtiny, který byl však bohužel zničen při požáru. Ze slovníku se dochovala jen sbírka českých přísloví (vydána 1901). Na poli didaktickém je jeho nejdůležitějším dílem Janua linguarum reserata (1931; česky Dvéře jazyků otevřené, 1933), které mělo mimořádný mezinárodní úspěch a bylo přeloženo do mnoha jazyků. Příčinou úspěchu byl fakt, že Komenský pojal svou učebnici jako encyklopedii, ve níž základních osm tisíc slov sestavených do jednoho tisíce vět a stovky tématických okruhů podává určitý obraz světa.

   

Nejdůležitější díla: 
Labyrint Světa a Ráj Srdce. Sasko Pirno, 1631.

Orbis Pictus. Norimberk, 1658.

 

Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
  
Odkazy:

Novák, Jan Václav. 1932. Jan Amos Komenský, jeho život a spisy

 
 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení