Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Josef Jungmann

 

JUNGMANN, Josef (1773–1847)
JUNGMANN, Josef (1773–1847). Studoval na univerzitě v Praze filozofii a práva (1792–99); 1811 získal doktorát filozofie. Byl gymnazijním profesorem v Litoměřicích (1800–14) a v Praze (1815–45). Člen Královské české společnosti nauk, učené společnosti v Krakově a vídeňské Akademie věd, děkan filozofické fakulty v Praze na léta 1828 a 1839 a rektor univerzity na r. 1840. R. 1839 byl vyznamenán rytířským řádem. Do české kultury zasáhl jako překladatel krásné literatury, poezie i prózy, jako publicista, ale hlavně jako odborný bohemista na úseku české literární historie a knihopisu a na úseku českého jazyka, jeho stylistiky a lexikografie. Po Dobrovském byl uznávanou hlavou české bohemistiky. Pro uskutečnění velkých děl se mu podařilo díky odborné autoritě, které se v české kulturní veřejnosti těšil, získat desítky aktivních a věci oddaných spolupracovníků. Patřil k velkým tvůrcům českého obrození národního, literárního i jazykového.
Jungmannovým životním dílem byl česko-německý slovník , který obsahuje četné nově vytvořené výrazy a výpůjčky (zvláště z polštiny, ruštiny, slovinštiny a srbochorvatštiny) a který následně kodifikoval a ustálil spisovný český jazyk.
  
Nejdůležitější publikace Josefa Jungmanna:
Rozmlouvání o jazyku českém. Praha, 1806.
Slovesnost aneb nauka o výmluvnosti básnické i řečnické se sbírkou příkladů nevázané i vázané řeči. Praha, 1820.
Historie literatury české aneb soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. Praha, 1825.
O počátku a proměnách pravopisu českého (spolu s V. Hankou). Praha, 1928.
Slovník česko-německý 1–5 . Praha, 1834–9.
  
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
  
Odkazy:
Lutterer, Ivan. 1974. Josef Jungmann dnešku . Naše řeč 57.
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení