Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Jan Hus

 

Jan-Hus-1369_1415.jpg

HUS, Jan, vlastně JAN Z HUSINCE (1369?–1415), zvaný tak podle vesnice v jižních Čechách, v níž se narodil. Studoval v Praze, v r. 1393 se stal bakalářem, r. 1396 Mistrem svobodných umění. Patrně r. 1400 byl vysvěcen na kněze. Působil na Karlově univerzitě jako její mistr; v letech 1401–1402 byl děkanem teologické fakulty, 1402–1403 rektorem univerzity. Proslul jako kazatel a autor spisů latinských i českých. 1415 byl na církevním sněmu v Kostnici (Konstanz) upálen jako kacíř. Do dějin jazykovědné bohemistiky se zapsal jako jeden z prvních puristů. Patrně z jeho pera pochází spis o českém pravopise a fonetice De orthographia Bohemica (O českém pravopisu), nejstarší pojednání o fonetice některého z živých evropských jazyků. V tomto díle autor navrhl reformu pravopisu, která odstranila těžkopádné spřežky a zavedla diakritická znaménka. Přestože se tato reforma neprosadila okamžitě, diakritika se nakonec stala výrazným charakteristickým rysem moderní psané češtiny a ovlivnila i celou řadu jiných jazyků.

 

  

 

 

 

Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 
 
Odkazy:
 
Pleskalová, Jana. 2005. Jan Hus a nabodeníčka.
 
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení