Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Zikmund Hrubý z Jelení

GEBAUER, Jan (1838–1907)
HRUBÝ Z JELENÍ, Zikmund, zvaný GELENIUS (1497–1554). Syn Řehoře Hrubého z Jelení. Český humanistický spisovatel. Studoval v Itálii, krátce působil jako učitel řečtiny v Praze. Od r. 1524 žil v Basileji a pracoval tam na popud Erasma Rotterdamského ve známém Frobeniově nakladatelství.
Z lingvistického hlediska je zajímavý jeho čtyřdílný abecední srovnávací lat.-něm.-řecko-český slovník Lexicon symphorum (Basilej, 1537). Uvádí v něm 1575 latinských, 1378 řeckých 1031 německých a 518 českých slov a porovnává jejich zvukovou podobu. Dochází k závěru, že mezi všemi čtyřmi uvedenými jazyky je přibližně stejné množství podobností. V roce 2008 pracovníci Ústavu pro jazyk český připravili edici tohoto slovníku, viz A. M. Černá - E. Mařanová - K. Oliva, "Lexicum symphonum Zikmunda Hrubého z Jelení", Listy filologické 131, 2008, s. 105–169. 

  

Zdroje:

Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
  

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení