Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Karel Hausenblas

 

Karel-Hausenblas_1923_2003.jpg
HAUSENBLAS, Karel (1923–2003). Vystudoval češtinu a ruštinu (studium si rozšířil o obecnou lingvistiku, slavistiku a estetiku) na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze mj. u V. Šmilauera, V. Skaličky, B. Havránka, J. Mukařovského. Po absolutoriu fakulty člen akademického Ústavu pro jazyk český v Praze, souběžně působil učitelsky na několika vysokých školách. R. 1952 získal titul PhDr., 1956 CSc. a 1968 DrSc. Habilitován a ustanoven docentem pro obor český jazyk na filozofické fakultě UK v Praze 1961, když na její katedru českého jazyka přešel též interně; tam též od 1967 profesor oboru. Ve školním roce 1988/1989 odešel do důchodu. Předmětem jeho vědeckého zájmu byla jazykovědná bohemistika, po počáteční monografii historické už jen v plánu synchronním. Zabýval se otázkami gramatické stavby jazyka, problematikou sémantiky, hlavně však stylistikou češtiny v rovině obecně teoretické i v konkrétních analýzách textových (respektive i v rozborech a stylistických charakteristikách děl jednotlivých autorů). Hodně pozornosti věnoval otázkám jazykové kultury, teorie překladu, ale také popularizaci jazykovědných poznatků a tvorbě učebnic českého jazyka pro všeobecně vzdělávací školy i gymnázia a učebních textů vysokoškolských. Patřil k čelným představitelům jazykovědné bohemistiky druhé poloviny 20. století, známým a uznávaným i v zahraničí.

   

Nejdůležitější díla:
Theoretické základy jazykové péče v tradici české linguistiky. Praha, 1952.
Vývoj předmětového genitivu v češtině. Praha, 1958.
Výstavba jazykových projevů a styl. Praha, 1971.
Práce s textem ve stylistice. Praha, 1987.
Od tvaru k smyslu textu: stylistická reflexe a interpretace. Praha, 1996.
Miscellanea. Praha, 2003.

 

Zdroje:

Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 
Odkazy:
Šmilauer, Vladimír. 1983. Šedesátiny prof. PhDr. Karla Hausenblase, DrSc. Naše řeč 66.

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení