Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Adolf Erhart

Adolf Erhart (1926–2003)ERHART, Adolf (1926–2003). Absolvent oborů klasická a germánská filologie a srovnávací jazykozpyt indoevropský na filozofické fakultě brněnské univerzity (mj. u F. Novotného, A. Beera, V. Machka). Po ukončení studia r. 1949 zůstal ve svazku fakulty jako člen jejího semináře pro indoevropský srovnávací jazykozpyt. Disertaci o indoevropské konjugaci obhájil v r. 1959, v r. 1963 se habilitoval prací o nových pohledech na indoevropský konsonantismus. Profesorské řízení zahájil v r. 1968, politické okolnosti mu však dovolili ukončit až v r. 1988, kdy se stal řádným profesorem. V roce 1996 vyznamenán Zlatou medailí Josefa Dobrovského Akademie věd ČR. Napsal několik znamenitých úvodů do jazykovědy a řadu časopiseckých studií. V roce 1980 spolu s Radoslavem Večerkou vydal svého druhu unikátní Úvod do etymologie, který ve spolupráci s etymologickým oddělením vyšel v novém, přepravovaném a rozšířeném vydání v r. 2006 pod názvem K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Erhartova práce má mezinárodní přesah; některé jeho knihy byly publikovány v Německu, kde též v roce 2006 vyšla péči etymologického oddělení edice jeho článků pod názvem Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft. Velký význam stále mají jeho knihy Struktura indoíránských jazyků (1980) a Indoevropské jazyky (1982). Ve 90. letech Erhart úzce spolupracoval s etymologickým oddělením a posléze se stal hlavním redaktorem Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského. Etymologické oddělení se k odkazu Adolfa Erharta stále hlásí, naposledy například knihou B. Vykypěla Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy (2008).

Nejdůležitější díla:
Studien zur indoeuropäischen Morphologie. Brno 1970.
Úvod do etymologie (spolu s R. Večerkou). Praha. 1981 (2. vydání; nové, přepracované vydání 2006 pod názvem K pramenům slov).
Struktura indoíránských jazyků. Brno 1980.
Indoevropské jazyky. Praha 1982.
Zur Entwicklung der Kategorie Tempus und Modus im Indogermanischen. Innsbruck 1985.
Dan indoeuropäische Verbalsystem. Brno 1989.
Základy jazykovědy. Praha 1990 (3. vydání).
Úvod do fonologie (spolu s J. M. Kořínkem). Praha 2000.

Zdroje:
Večerka, Radoslav. 2008. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů. Linguistica ONLINE.
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.

Odkazy:
Vykypěl, Bohumil. 2007. Adolf Erhart (31. Mai 1926 – 11. August 2003). Linguistica ONLINE.

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení