Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Světla Čmejrková

 cmejrkova-svetla.jpgČMEJRKOVÁ, roz. Mathauserová, Světla (1950–2012). Vystudovala anglistiku a rusistiku na FF UK, tam získala v r. 1975 doktorát. V letech 1973–78 pracovala jako redaktorka v nakladatelství Svoboda, v letech 1978–84 byla odbornou pracovnicí v Kabinetu cizích jazyků ČSAV, poté vědeckou pracovnicí pražského akademického ÚJČ v oddělení stylistiky a lingvistiky textu, v letech 1990–3 vedoucí oddělení kontrastivní lingvistiky, v letech 1994–2011 pak vedoucí oddělení stylistiky a lingvistiky textu. V r. 1986 obhájila kandidátskou práci Čas v textu a v roce 2002 získala titul DrSc. na FF UK za práci Reklama v češtině, čeština v reklamě. Byla předsedkyní Jazykovědného sdružení ČR, v letech 2005–9 členkou výboru International Association for Dialogue Analysis, v letech 1998–2003 působila jako zástupce ČR ve Stálém mezinárodním komitétu lingvistů. Předmětem jejího vědeckého zájmu byla současná čeština a stylistika jejích mluvených i psaných veřejných projevů i obecnější problematika textové lingvistiky, teorie diskurzu apod. Osvědčila se jako autorka a spoluautorka popularizačních jazykovědných příspěvků bohemistických.

 

  

Nejdůležitější publikace:

Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Tübingen 1994. (editorka spolu s F. Danešem a E. Havlovou)

O Čapkových hovorech s TGM. Praha, 1994. (editorka spolu s F. Danešem)

The Syntax of Sentence and Text. Amsterdam – Philadephia, 1994. (editorka spolu s F. Štíchou)

Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha, 1997. (autorka spolu s F. Danešem, J. Krausem a I. Svobodovou)

Jak napsat odborný text. Praha 1999. (autorka spolu s F. Danešem a J. Světlou)

Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha, 2000.

Jazyk, média, politika. Praha, 2003. (editorka spolu s J. Hoffmannovou) 

Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha 2011. (editorka spolu s J. Hoffmannovou)

 

Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.