Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Jan Blahoslav

 

Jan_Blahoslav_1523_1571.jpg

BLAHOSLAV, Jan (1523–1571). Rodák z Přerova získal vyšší vzdělání na univerzitách v Basileji a ve Wittenberku (tam poslouchal mj. i Martina Luthera a Melanchtona). Po návratu do vlasti se stal sekretářem seniora Jednoty bratrské v Boleslavi a již r. 1557 se stal sám seniorem (biskupem). Byl literárně mimořádně aktivní jako autor, resp. vydavatel děl historického obsahu, jako překladatel Nového zákona do češtiny a jako tvůrce teoretických i praktických příruček jazykových (mj. i české gramatiky) a zpěvníkových pro potřeby církevního života své náboženské obce a jejích kazatelů. V ní a v českém kulturním životě vůbec proslul jako nelítostný polemik proti „misomusům“.

Z lingvistického hlediska patří mezi jeho nejvýznamnější díla Grammatika česká. Dokončil ji v r. 1571 po dvacetileté práci krátce před svou smrtí, tiskem byla vydána až mnohem později (1857 ve Vídni). Nové vydání připravili v r. 1991 M. Čejka, D. Šlosar a J. Nechutová. Zajímavé je i to, že Blahoslav sepsal první český Slabikář a vymyslel jeho dodnes užívaný název.

 

  

 

 

Nejdůležitější díla:
Musica, t.j. knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě obsahující. Olomouc, 1558.
Šamotulský kancionál. Šamotuly (Polsko), 1561.
Ivančický kancionál. Ivančice, 1564.
Filipika proti misomusům. Ivančice, 1567.

Grammatika česká. Vídeň, 1857.

 

 
 
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 
 
Odkazy:
 

Dokument České televize z cyklu Dvaasedmdesát jmen české historie

 
 
 
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení