Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

František Bartoš

 

Frantisek_Bartos_1837_1906.jpg

BARTOŠ, František (1837–1906). Po maturitě na německém gymnáziu v Olomouci v r. 1860 studoval na filozofické fakultě ve Vídni klasickou filologii (u Hoffmana a Bonitze) a slavistiku (u Miklošiče a Šembery). Učitelsky začal působit na různých moravských gymnáziích r. 1864. Za činnost v oboru školství a vydávání školních učebnic a čítanek byl vyznamenán nižším rakouským vyznamenáním. Za zásluhy na poli vědy byl jmenován dopisujícím členem Královské české společnosti nauk (1884) a řádným členem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (1890), v r. 1903 byl zvolen dopisujícím členem Carské akademie nauk v Petrohradě. Vědecky se uplatnil jako etnograf a folklorista a jako jazykovědec v oboru bohemistiky (zejména na úseku syntaxe).

Při cestách po moravském venkově studoval a zaznamenával moravská nářečí. Svůj výzkum následně publikoval ve dvoudílné Dialektologii moravské (1886, 1895) a Dialektologickém slovníku moravském (1906), ke kterému v r. 1910 František Kott vydal dodatky. Bartošovo dílo mělo značný význam pro zachycení stavu moravských dialektů na sklonku 19. století a svým rozsahem nebylo dosud překonáno.

 

  

 

 

Nejdůležitější díla:

Dialektologický slovník moravský. Brno, 1906.

 

 
 
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
 
 
Odkazy:
 

Webové stránky F. Bartoše obsahující životopis a bibliografii.

 
 
 
 

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení