Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Bohuslav Balbín

Bohuslav_Balbin.jpg
 BALBÍN,Bohuslav (1621–1688). Pocházel ze zchudlé rytířské rodiny. Člen jezuitského řádu. Studoval humaniora k filozofii. Autor latinsky psaných prací z české historie (Výtah z dějin českých aneb Historie boleslavská, 1677, Rozmanitosti z historie Království českého, 1679–87), zejména kulturní, a známé obrany českého jazyka (a národa). Albín svou Obranu napsal v letech 1672–3, avšak vydána byla až v roce 1775 zásluhou F. M. Pelcla pod názvem Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica; český překlad Obrana jazyka slovanského, zvláště českého vyšel až v roce 1869. Balbín dále napsal jednu příručku stylistiky (1666) a dvě práce věnované rétorice (1677, 1688).

 

  

 Nejdůležitější díla: 

Verisimilia humaniorum disciplinarunm seu judicium privatum de omni letterarum, quasi humaniores appellent, artificio. 1666.
Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica. 1775. Česky: Obrana jazyka slovanského, zvláště českého. 1869.
Quaesita oratoria seu eloquentiae praecepta. 1677.

Brevis tractatio de amplificatione oratoria. 1688.

 
 
Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.
  
Odkazy:
 

Dokument České televize z cyklu Dvaasedmdesát jmen české historie

Heslo v encyklopedii Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918

  

 

sestavil Aleš Bičan, etymologické oddělení