Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › lingviste

Daniel Adam z Veleslavína

 

Daniel-Adam-z-Veleslavina_1546_1599.jpgADAM z Veleslavína, Daniel (1546–1599). Pocházel ze zámožné pražské utrakvistické rodiny. Studoval na Karlově univerzitě v Praze; na ní získal v roce 1568 titul bakalář, v roce 1569 titul Mistr svobodných umění a od r. 1572 byl profesorem. 7 let vyučoval na univerzitě historii. Od 1576 se stal sňatkem s jeho dcerou společníkem knihtiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina a posléze i vlastníkem jeho tiskárny. Vydával, překládal a kompiloval spisy z oboru humanitních věd. Především však proslul jako lexikograf. Část děl, která vydával, také přeložil, upravil jazykově a jeho tzv. „veleslavínská čeština“ se stala základem českého spisovného jazyka. Z jeho vlastního díla jsou z lingvistického hlediska nejvýznamnější dva čtyřsvazkové slovníky (česko-lat.-něm.-řecké), z nichž první je řazen tematicky do čtyř oddílů (Bůh, příroda, člověk, umění), druhý je řazen abecedně.
 

 

 

Nejdůležitější díla:
 

Kalendář historický. Praha, 1578.
Sylvia Quadrilinguis Vocabulorum Et Phrasium Bohemicae, Latinae, Greacae et Germanicae linguae. Praha, 1598. 

 

 

Zdroje:
Černý, Jiří – Holeš, Jan. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha.