Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Acta onomastica

 

Vydává Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vychází jedenkrát ročně.

Published by the Institute of the Czech Language
of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i.
Published yearly.

ISSN 1211-4413

Vedoucí redaktor/ Editor-in-Chief: Milan Harvalík
 
Charakteristika:
Acta onomastica (dříve Onomastický zpravodaj) je jediným onomastickým časopisem v České republice, je vysoce ceněný jak domácími, tak zahraničními vědci. Byl založen v r. 1960 V. Šmilauerem a J. Svobodou. Od samého počátku je toto periodikum recenzovaným odborným časopisem. Původně vycházelo pět čísel ročně, v současné době vychází jedenkrát ročně v rozsahu cca 300 stran. Má rozsáhlou síť domácích přispěvatelů, publikují v něm i pracovníci nejazykovědných vědních oborů z České republiky, přispívají do něj také zahraniční onomastikové. Původní stati, recenze a zprávy v něm otiskované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen.
 
Characteristics:
Acta onomastica (formerly Onomastický zpravodaj), the only Czech onomastic journal in the Czech republic, is highly appreciated by both Czech and foreign scientists. It was founded in 1960 by V. Šmilauer and Jan Svoboda. At first, five volumes were published every year, at present one volume of ca. 300 pages is published yearly. The journal has a wide network of Czech and foreign contributors, both linguists and non-linguists. The original articles, reviews and reports published in Acta onomastica are related to all fields of research of proper names.
 
Výkonná redaktorka/ Executive Editor: Michaela Vitoslavská
Redakční rada/ Editorial Board: Ondřej Bastl, Pavel Boháč, Petr Charvát, Helena Karlíková, Miloslava Knappová, Karel Komárek, Ivan Lutterer, Jitka Malenínská, Jana Matúšová, Ludvík Mucha, Marie Nováková, Libuše Olivová-Nezbedová, Jana Pleskalová, Robert Šimůnek, Rudolf Šrámek.